Удостоверения

        КРАТОС-ЕЛ е дългогодишен асоцииран член на FIAT-IFTA (международната организация на фирмите, работещи в траурната сфера).