Репатрация

Агенция „КРАТОС-ЕЛ“ извършва комплексна организация по репатрирането на тленните останки на чужди починали граждани на територията на Република България:

-         издаване на всички необходими документи

-         превод и легализация на документите

-         подготовка на тялото – балсамация, тоалет, обличане

-         запечатване на ковчега

-         изпращане на ковчега с тленните останки с наземен или въздушен транспорт

„КРАТОС-ЕЛ“ извършва организация по посрещането на тленни останки/урна от чужбина, превод и легализация на придружаващата документация.