Поддръжка на гробни места

"КРАТОС ЕЛ" предлага почистване, озеленяване и абонаментна поддръжка на гробни места.