Ритуална Зала

Ритуалната зала е предназначена за провеждане на прощален ритуал и приемане на съболезнования. Тя има универсален характер и маже да бъде използвана независимо от религиозната принадлежност на опечалените. Мултимедийният проектор дава възможност да се прожектират снимки или филм от живота на покойния човек.  Прожекцията, съчетана с провеждане на  ритуал от длъжностно лице има изключително силно въздействие върху присъстващите.