„КРАТОС ЕЛ“ е регистрирана през 2000 година с основен предмет на дейност: траурно-организационна дейност - погребения, кремации, панихиди. За 15-те години от създаването си фирмата успя да наложи нов, висок стандарт на работа и качество на услугите в погребалната дейност . Фирмата се гордее с изграден имидж в траурната сфера и доверие сред клиентите, използвали услугите й.